Terug naar het overzicht

Lees en reageer op de bouwstenen voor de omgevingsvisie van Drechterland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

We nodigen u van harte uit om de ‘bouwstenen voor de omgevingsvisie van Drechterland’ te lezen en hierop te reageren. De bouwstenen voor de omgevingsvisie zijn door de gemeenteraad vastgesteld en vormen de basis voor de definitieve omgevingsvisie. Met het vaststellen van de bouwstenen zijn we er dus nog niet. We gaan hard aan de slag om de omgevingsvisie op te stellen, zodat deze in 2025 af is.

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit gaat dus over zaken als wonen, werken, energie, natuur, verkeer, voorzieningen en de samenhang daartussen. 

Bij het opstellen van de omgevingsvisie is het belangrijk om de inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee te nemen. U kunt daarom de bouwstenen lezen en hierop reageren via https://samen.drechterland.nl/nl-NL/projects/lees-en-reageer-op-de-bouwstenen-omgevingsvisie. De reacties worden meegenomen in het traject richting de definitieve omgevingsvisie.