Terug naar het overzicht

Meer woningen voor Westwoud

Voor de korte en middellange termijn heeft de gemeente Drechterland veel ambities op het gebied van woningbouw. Wij gaan aan de slag met woningbouwplannen in nagenoeg alle kernen van onze gemeente. In Westwoud hebben een drietal projecten en/of initiatieven een stadium bereikt, waarop het college van Drechterland afgelopen week heeft besloten om in principe medewerking te verlenen. 

Drie initiatieven

Het initiatief van NeroZero omvat circa 52 woningen op een kavel achter Dr. Nuijensstraat 22 in Westwoud. Het initiatief de Wouden II van Ooms Bouw en Ontwikkeling is gesitueerd op een deel van het perceel aan de Dr. Wijtemalaan 31 in Westwoud en omvat circa 42 woningen. In beide initiatieven wordt gedacht aan verschillende woningen voor inwoners van Westwoud. Van sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen tot vrije sectorwoningen.

Samen met de Woningbouwstichting Het Grootslag onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om versneld (via een tijdelijke vergunning) te komen tot de plaatsing van circa 35 tot 40 verplaatsbare woningen. De locatie die wij daarvoor op het oog hebben, is het terrein tussen het spoor en de Zuidzijde van het Dr. Singelenbergpark gelegen aan de Wouden. De doelgroep van deze verplaatsbare en kwalitatief hoogwaardige woningen zijn starters, spoedzoekers en andere nieuwe toetreders op de woningmarkt (ontheemden en statushouders).

Inloopavond dinsdag 16 mei

Op dinsdagavond van 16 mei tussen 17.00 en 19.00 uur zijn omwonenden en geïnteresseerden van harte welkom tijdens een inloopavond in dorpshuis de Schalm, Dr. Nuijensstraat 14B. De verschillende initiatiefnemers en de gemeente zijn hier aanwezig om een toelichting te geven op de initiatieven en vragen te beantwoorden.

Vervolg

De komende periode vindt de participatie plaats en worden de plannen verder uitgewerkt. Dan wordt ook duidelijk wel initiatief als eerste zo ver is dat er een definitief plan kan worden vastgesteld. Naar verwachting kan eind 2024 of het 1e kwartaal van 2025 de eerste paal de grond in. De woningen op basis van een tijdelijke vergunning kunnen mogelijk al eind 2023 of begin 2024 worden geplaatst.