Terug naar het overzicht

Mogelijk geluids- en geuroverlast bij werkzaamheden Gasunie in Oosterblokker

Oosterblokker werd begin april opgeschrikt door een incident bij werkzaamheden aan een gastransportleiding van Gasunie. Uit voorzorg werd een deel van de omgeving ontruimd. Intussen gaan de werkzaamheden aan de gastransportleiding door. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren verwijdert Gasunie op twee momenten een hoeveelheid restgas uit het systeem. Deze techniek wordt ‘afblazen’ genoemd.

Het afblazen vindt plaats op maandag 19 juli en woensdag 25 augustus 2021 rond 15.00 uur. Het afblazen neemt ongeveer een uur in beslag en gaat gepaard met een krachtig geluid. Dat kan hoorbaar zijn in de buurt van de woningen rond de werklocatie achter de Pennekamplaan. Naast het geluid kan er sprake zijn van een gasgeur. Het afblazen levert geen gevaar op en de gaslevering naar de woningen in de omgeving blijft in stand. U hoeft zelf geen maatregelen te treffen.

De omgeving wordt via een brief geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gasunie via telefoonnummer (050) 521 9111. U kunt ook een e-mail sturen naar info@gasunie.nl. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident in april loopt nog. Zodra er resultaten te melden zijn, worden deze met de gemeente Drechterland en met de omgeving gedeeld.