Terug naar het overzicht

Omgevingsvergunning en aanbesteding MFA Westwoud

De ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan ‘MFA Westwoud’ liggen ter inzage en de voorlopige gunning is bekend.

Hoewel het af en toe wat stil lijkt rondom de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Westwoud, is er achter de schermen de afgelopen maanden heel veel gebeurd. Wanneer het plan verdergaat hangt af van het besluit van de gemeenteraad over een aanvullend budget voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Westwoud.  Uit de financiële aanbieding bij de aanbesteding blijkt dat het beschikbaar gestelde budget ontoereikend is.

Aanbesteding

Na de nationale niet-openbare aanbesteding van de MFA in Westwoud is de bouw van de MFA voorlopig gegund aan een aannemer. Voordat we met het plan verder kunnen, is een aanvullend budget nodig. De gemeenteraad besluit hierover in mei 2023. Ook woningstichting Het Grootslag moet extra budget beschikbaar stellen. Als de raad het aanvullende krediet beschikbaar heeft gesteld en ook de woningstichting groen licht geeft, kunnen wij de bouw van MFA Westwoud definitief gunnen aan de aannemer. 

Ontwerp omgevingsvergunning/bestemmingsplan ter inzage

Op 16 februari 2023 zijn de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan ‘MFA Westwoud’ gepubliceerd. Vanaf die datum liggen de stukken 6 weken ter inzage op het gemeentehuis in Hoogkarspel. U kunt de plannen ook bekijken via de website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Vul in de zoekbalk onder plannaam ‘MFA Westwoud’ in. De gemeenteraad van Drechterland neemt naar verwachting een besluit over het bestemmingplan in de raadsvergadering van 22 mei 2023.

Bomen kappen

Om de MFA te kunnen bouwen, hebben we op  23 en 24 februari 2023 een aantal bomen gekapt.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Carlo Heilig, telefoonnummer 0228-352 352 of per mail gemeente@drechterland.nl. Meer informatie staat op onze projectpagina.