Terug naar het overzicht

Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en huurdersraden ondertekend

Wethouder Yvonne Roos-Bakker heeft namens het college van Drechterland op dinsdag 7 december haar handtekening gezet onder de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersraden. Dit betreft een herziening van de bestaande afspraken 2021-2024.

Uitbreiden aantal huurwoningen
In de woningwet is vastgelegd dat gemeenten samen met woningcorporaties prestatieafspraken maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van huurwoningen. Deze afspraken sluiten aan op het lokale volkshuisvestingsbeleid. In september 2021 is het nieuwe woonprogramma ‘Prettig wonen in vitale dorpen’ vastgelegd. Bestuurders van Het Grootslag, De Woonschakel, Huurdersraad De Woonschakel, Huurdersraad De Driehoek en de gemeente Drechterland zetten afgelopen dinsdag hun handtekening onder de nieuwe afspraken. Wethouder Yvonne Roos-Bakker licht toe: ”In deze afspraken staat o.a. dat we de sociale huurvoorraad met 175 woningen (tot 2025) willen uitbreiden, en bij nieuwbouwprojecten groter dan 25 woningen minimaal 25% sociale huur wensen toe te passen. Daarmee hebben we nog niet het tekort aan sociale huurwoningen binnen onze gemeente opgelost, maar zetten we wel gezamenlijk stappen die hard nodig zijn.”