Terug naar het overzicht

Reigersborg Zuid V belangrijke plek in de Bronstijd

Foto: Barend Hoekstra

De plek van de nieuwe woonwijk Reigersborg Zuid V was in de Bronstijd een belangrijk gebied voor de regio. Dat blijkt uit het eindrapport van archeologisch onderzoek. Er zijn veel waardevolle sporen gevonden waaruit blijkt dat dit deel van Hoogkarspel een druk bewoond centrum was.

Archeoloog Wouter Roessingh overhandigde vorige week het eindrapport aan wethouder Marcel ten Have. Drie plekken in Reigersborg Zuid V zijn onderzocht. Van deze plekken was uit eerder onderzoek bekend dat daar in de Bronstijd een boerderij stond. Nu is gekeken uit welke fase van de Bronstijd de boerderijen afkomstig zijn.

Eerder onderzoek

Het gebied ten zuiden van de Streekweg werd al eerder onderzocht. In de jaren 60 van de vorige eeuw vonden archeologen al veel sporen uit de Bronstijd. Daaraan was te zien hoe groot het gebied is waar dorpjes lagen met een uitgebreid verkavelingssysteem. Ook bij de aanleg van de Westfrisiaweg werden ten zuiden van de Streekweg boerderijen en greppels gevonden.

Randstad van de Bronstijd

Reigersborg Zuid V was de ‘randstad’ van de Bronstijd. Het was een druk bewoond gebied en centrum van het cultuurlandschap. Dit blijkt uit goed bewaard gebleven sporen van boerenerven, grafheuvels en andere vondsten zoals serviezen, een elandgewei, een bronzen naald, een sieraad van varkenstand en hondenpoep.

Het laatste onderzoek gaf inzicht in de verschillende fasen binnen de Bronstijd. We hebben een beter beeld gekregen van ouderdom van de bewoningssporen. Het laat zien dat de regio ook aan het einde van de Midden-Bronstijd en het begin van de Late Bronstijd (rond 1100 v. Chr.) volop bewoond werd. In de loop van de Late Bronstijd die duurt tot ongeveer 800 v. Chr. zijn enkele veranderingen in de regio. Niet alle gebieden zijn meer goed bewoonbaar of toegankelijk, vermoedelijk omdat het land steeds natter werd. Men trekt zich meer terug op de wat hoger en beter ontwaterde delen in het landschap. Zo’n gebied werd gevonden direct ten zuiden van de Streekweg.

Straatnamen

Dat de Bronstijd belangrijk was voor de plek van Reigersborg Zuid V komt terug in de straatnamen in deze nieuwe woonwijk. Deze verwijzen naar het bronstijdverleden. Ook bijzonder is dat de twee woningen in de straat Erfplaats op de plek staan waar sporen zijn gevonden van een boerenerf uit de Bronstijd.

Tijdscapsule

Om de herinnering aan de huidige tijd voor de toekomst te bewaren is in 2022 een tijdscapsule begraven met daarin een boodschap van de huidige bewoners van de Reigersborg Zuid V.

Meer informatie over Reigersborg: www.drechterland.nl/projecten/reigersborg