Terug naar het overzicht

Start sloop voor nieuw MFA Schellinkhout

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) op de dorpshuislocatie in Schellinkhout. Op deze locatie komen naast de MFA onder andere een nieuw buitensportveld en later ook 10 appartementen. De eerste veranderingen zijn al te zien.

Sloopwerkzaamheden

De bouw van de MFA, de buitensportvoorziening en de uiteindelijke appartementen op de dorpshuislocatie gebeurt in fases. Het saneren van het aanwezige asbest startte op 1 mei. De sloop van de beheerderswoning begint op 6 mei en duurt ongeveer een week. De sloop kan overlast veroorzaken.

Archeologisch onderzoek

Eind april onderzocht de dienst Archeologie West-Friesland (AWF) het terrein aan de achterzijde van de Jan Luykenschool. AWF brengt de omgeving van Schellinkhout in kaart en wil graag weten welke bodemvondsten te verwachten zijn. Ze graven hiervoor een aantal proefsleuven. Afhankelijk van wat de archeologen tijdens deze werkzaamheden vinden, wordt na de sloop van de school nog een extra proefsleuf gegraven.

Omgevingsvergunning

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekeningen en documenten voor de omgevingsvergunning van de MFA. De aanvraag wordt in mei ingediend Daarna controleert de Omgevingsdienst de stukken. Dit duurt ongeveer 8 weken. We verwachten dat daarna de omgevingsvergunning in juli 2024 wordt verleend.

Vervolg en informatie

De komende maanden zijn er steeds meer werkzaamheden te zien op de dorpshuislocatie. Hierover zullen wij de bewoners op tijd informeren. Meer informatie en beelden van de nieuwe MFA vindt u op onze website drechterland.nl/mfa-schellinkhout. Heeft u verder nog vragen over de (sloop)werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Carlo Heilig via (0228) 352 352