Terug naar het overzicht

Storingen straatverlichting door glasvezelwerkzaamheden

In de gemeente Drechterland wordt tot zeker eind 2023 gewerkt aan de uitrol van glasvezelnetwerken. Hiervoor worden sleuven in de grond gegraven. Bij deze werkzaamheden kunnen kabels van de gemeente of netwerkbeheerder Liander voor de openbare verlichting geraakt worden. Vaak is de kabelschade niet direct zichtbaar maar pas in de avond, als de lantaarnpalen in een straat of wijk het niet doen. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt gemeld via ons Fixi meldingssysteem, zodat we het kunnen verhelpen.

Het glasvezelnetwerk wordt in hoog tempo ingegraven, daarom is het niet altijd duidelijk waar de beschadiging precies is ontstaan. Om de storing op te lossen moet dan een meetwagen komen om de mogelijke oorzaak te lokaliseren en te herstellen. De gemeente probeert zo snel mogelijk de storing te verhelpen, maar is hiervoor afhankelijk van de beschikbaarheid van de meetdienst.

Kijk voor meer informatie over de aanleg van het glasvezelnetwerk op de pagina Glasvezel in Drechterland.