Terug naar het overzicht

Vervangende nieuwbouw voor basisscholen Venhuizen

Het college van Drechterland stelt aan de gemeenteraad voor om vervangende nieuwbouw te realiseren voor twee basisscholen in Venhuizen. Het gaat om basisschool de Jozefschool, onderdeel van SKO De Streek, en basisschool ’t Padland, onder Stichting Openbaar Onderwijs Present. Het college wil hiermee voorzien in toekomstbestendige onderwijslocaties die voldoen aan de huidige duurzaamheidsnormen en kwaliteitseisen.

Voorstel op basis van onderzoek

In het kader van de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in Venhuizen en te verwachten ruimtetekort bij de Jozefschool, heeft het college een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Penta Rho. Het bureau onderzocht verschillende scenario’s voor huisvesting, renovatie en nieuwbouw voor beide scholen. De resultaten uit het onderzoek hebben meegewogen in de afweging van het college.

Voorgesteld wordt om vervangende nieuwbouw te realiseren voor de Jozefschool in de nieuwbouwwijk Centrum-West. Bij goedkeuring komt er een vervolgonderzoek. Voor basisschool ’t Padland kiest het college voor het scenario vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. Het voorstel wordt voorgelegd aan de raad op 25 maart 2024.

Hoogwaardig onderwijs

Wethouder Simone Visser-Botman: “Dit besluit is een belangrijke stap voorwaarts in het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs én moderne faciliteiten voor de leerlingen van beide scholen. Het vervolgonderzoek stelt gemeente Drechterland in staat om concrete plannen te ontwikkelen en te voorzien in onderwijsbehoeften.”