Terug naar het overzicht

Voorstel voor extra budget MFA Westwoud

De gemeenteraad van Drechterland besluit op 22 mei 2023 over een extra investeringsbudget voor de multifunctionele accommodatie (MFA) in Westwoud. Na de aanbesteding bleek uit de financiële aanbieding van de aannemer dat het eerder beschikbaar gestelde budget ontoereikend is. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een aanvullend budget beschikbaar te stellen.

In 2022 is gestart met een aanbesteding van de MFA. Op basis van prijs en kwaliteit volgens de economisch meeste gunstig inschrijving heeft één aannemer de aanbesteding gewonnen. Het werk is voorlopig gegund aan deze aannemer. Uit de financiële aanbieding blijkt echter dat het budget niet toereikend is.

Besparing

Afgelopen periode is kritisch gekeken naar de bieding en mogelijkheden om te besparen. Onderdeel daarvan was een gesprek met de aannemer. Daarna is berekend welk deel van de kosten voor woningstichting Het Grootslag is en hoeveel aanvullend budget gemeente Drechterland beschikbaar moet stellen.

Aanvullend budget

Naast het al eerder door de gemeente beschikbaar gestelde budget is een aanvullend budget van de gemeente nodig van € 1.900.000,-. Dit is een flinke toename die vooral is toe te rekenen aan de gestegen bouwkosten, duurdere materialen en hogere energiekosten. Met name elementen als beton, hout (kozijnen), grondwerk en de kosten van installaties zijn de afgelopen tijd enorm gestegen.

Raadbesluit

Het voorstel voor extra investeringsbudget wordt eerst behandeld tijdens de rondetafelgesprekken (RTG) op maandag 8 mei 2023. De gemeenteraad besluit hierover in de raadsvergadering op maandag 22 mei 2023. Pas wanneer de raad het eens is met het voorstel, wordt de bouw van de MFA Westwoud definitief gegund aan de aannemer. Beide vergaderingen vinden plaats vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis in Hoogkarspel.