Terug naar het overzicht

Wandelpad 't Wijmersdijkje dicht tijdens broedseizoen

Vanaf begin april is wandelpad ‘t Wijmersdijkje tussen Schellinkhout en Wijdenes tot 15 juni gesloten voor het publiek. De afsluiting is nodig om weidevogels niet te storen. Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden en gemeente Drechterland willen hiermee de afname van het aantal grutto’s en overige weidevogels stoppen.

Broedseizoen

In het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni broeden in dit gebied veel grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters. De vogels broeden hun eieren uit en zorgen drie tot vier weken voor hun kuikens. Daarna vliegen de kuikens uit het nest. Het is belangrijk dat de vogels ongestoord kunnen broeden en hun eieren en pullen kunnen beschermen tegen gevaar zoals andere vogels en mensen. Daarom zijn wandelaars en honden in het broedseizoen niet welkom op het wandelpad.

Bescherming weidevogels door de boer

Om de afname van de vogelstand te stoppen, voeren de boeren uit Wijdenes en Schellinkhout ook maatregelen uit. Door het later maaien van het gras of het vernatten van land kunnen weidevogels daarin schuilen en eten vinden (wormpjes, kevers en insecten).

Informatie

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via mail: gemeente@drechterland.nl of bel: 14 0228.
Wilt u meer weten over de grutto, kijk dan op op de website van de vogelbescherming: www.vogelbescherming.nl.
Wilt u meer weten over welke maatregelen de boeren nemen kijk dan op de website.