Terug naar het overzicht

Werkzaamheden Kerkbuurt Wijdenes

Op dit moment zijn we bezig met de voortgang van de werkzaamheden bij het woonrijp maken van de Kerkbuurt in Wijdenes.

Aannemer J. Koper & Zn. BV voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de Gemeente Drechterland.

Planning:

Als alles volgens planning blijft verlopen, dan kunt u uitgaan van de onderstaande planning:

T/m week 30:                      Straatwerkzaamheden.

Week 30 (24-28 juli 2023):   Afronding straatwerkzaamheden binnen het plan Sally.

Week 30 (24-28 juli 2023):   Asfalteerwerkzaamheden aan de Kerkbuurt.

September 2023:                 Aanbrengen vak beplanting in het plan Sally.

                                          Aanleggen van de speeltuin.

November 2023:                  Aanbrengen van de bomen.

Kerkbuurt

In week 30 wordt de Kerkbuurt voor de Kerkbuurt 12 t/m 16 voor 3 werkdagen afgesloten. Dit in verband met straat- en asfalteerwerkzaamheden voor de ingang van plan Sally.

We vragen u de bebording in verband met de omleiding en afzetting goed in de gaten te houden. De planning is als volgt:

Maandag 24 juli halve rijbaan afzetting op de Kerkbuurt ter hoogte van de ingang van plan Sally, het verkeer kan dan nog over de Kerkbuurt rijden. De bewoners van plan Sally moeten via de Vang het plan in en uitrijden.

Dinsdag 25 t/m donderdag 27 juli is de gehele rijbaan ter hoogte van de ingang van plan Sally aan de Kerkbuurt afgesloten voor al het verkeer. Dit is noodzakelijk om onze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en het aangebrachte asfalt heeft door het warme weer meer tijd nodig om af te koelen en uit te harden.

Voetgangers kunnen over het terrein van Kerkbuurt 13 de afzetting passeren.

HVC is op de hoogte van deze werkzaamheden en ook de hulpdiensten zijn op de hoogte van deze afsluiting maar kunnen in geval van een calamiteit door de wegafsluiting heen rijden. Dit is echter niet toegestaan voor de bewoners ook niet aan het einde van onze werkdag omdat u schade kan oplopen aan uw auto.

Op donderdag 27 juli zal de wegbelijning worden aangebracht, aan het einde van de dag zal de wegafzetting worden verwijderd.