Terug naar het overzicht

Wijzigingen en aanvullende regels op de APV

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin regels zijn opgenomen over de openbare orde en veiligheid, is aangepast. Deze veranderingen zijn nodig om op te kunnen treden bij een aantal onderwerpen die hieronder worden genoemd.

Steekwapens en lachgas
Vanaf heden is het dragen van alle soorten messen en steekwapens binnen gemeente Drechterland verboden in de APV. Hiermee kan worden opgetreden tegen het bezit van messen die niet vallen onder de Wet Wapens en Munitie. Ook het gebruik van lachgas is niet meer toegestaan.

Uitbreiding gebiedsverbod
Bij ernstige misdragingen kan een tijdelijk gebiedsverbod worden opgelegd. Vanaf nu kan dat voor 48 uur in plaats van 24 uur. Ook kan vanaf heden een gebiedsverbod worden opgelegd voor de duur van een meerdaags evenement.

Ondermijning
Er zijn regels toegevoegd aan de APV om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Deze aanpak is gericht op een gezond, leefbaar en betrouwbaar ondernemersklimaat. Het sluiten van gebouwen is nu mogelijk wanneer dat nodig is voor de gezondheid en/of handhaving van de openbare orde.

Carbidschieten blijft verboden
Net als vorig jaar blijft carbidschieten dit jaar verboden. Dit is in lijn met het landelijke vuurwerkverbod en het verbod in heel West-Friesland.