Terug naar het overzicht

Wrakken en weesvoertuigen

In de gemeente Drechterland worden regelmatig op diverse plaatsen in de openbare ruimte wrakken en weesvoertuigen aangetroffen. Deze achtergelaten voertuigen mogen niet op straat blijven staan of in het water blijven liggen. Daarom gaan voortaan onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hierop handhaven.

Een wrak is een voertuig dat technisch in slechte staat is, verwaarloosd is of waarmee door gebreken niet meer mag of kan worden gereden of gevaren. Een weesvoertuig is een voertuig dat in voldoende staat van onderhoud verkeert, maar al langer dan twee maanden niet meer wordt gebruik en blijkbaar aan niemand meer toebehoort.

Deze wrakken en weesvoertuigen tasten het uiterlijk en de bruikbaarheid van de openbare ruimte – zoals wegen en voetpaden – aan en kunnen voor onveilige situaties zorgen. Daarnaast zorgen ze voor een rommelige aanblik, veroorzaken overlast en nemen parkeerruimte in beslag.

Verwijderen wrakken en weesvoertuigen

Boa’s controleren op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) op wrakken en weesvoertuigen. Vinden de boa’s een voertuig dat voldoet aan de criteria van een wrak of weesvoertuig, dan brengen de boa’s een sticker aan op het voertuig. De eigenaar, indien bekend, ontvangt dan een brief dat hij of zij het voertuig binnen veertien dagen moet verwijderen. Als het wrak of weesvoertuig er na veertien dagen nog staat wordt deze verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf of bij een door de gemeente aangewezen bedrijf.

Als het wrak of weesvoertuig direct gevaar oplevert voor de omgeving dan past de gemeente spoedeisende bestuursdwang toe (artikel 5.31 Algemene wet bestuursrecht). Het wrak of weesvoertuig wordt dan direct verwijderd. Na afloop ontvangt de eigenaar, indien bekend, bericht.

Uw voertuig terugkrijgen

Verwijderde wrakken en weesvoertuigen worden tijdelijk opgeslagen. Een wrak of weesvoertuig kan binnen dertien weken na verwijdering worden teruggehaald, daarna worden ze verkocht of vernietigd (artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht).

Is uw voertuig verwijderd en wilt u die ophalen? Maak dan eerst telefonisch een afspraak via 14 0228 of (0228) 352 352. U kunt alleen uw voertuig op afspraak ophalen. U moet kunnen aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent van het voertuig. Dit kan door middel van de sleutel of eventuele aankoop- of eigendomsbewijzen en/of nota’s waaruit blijkt dat u het voertuig heeft aangeschaft. Eventuele kosten zoals voor het verwijderen, meevoeren en opslaan van voertuigen worden bij u in rekening gebracht (artikel 5:25 Algemene wet bestuursrecht).