Financiën

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. Dit helpt de gemeenteraad bij de uitvoering van haar taken. In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Jaarstukken

Begroting

Kadernota

Najaarsnota

Oudere documenten

Bent u op zoek naar een document dat niet mee rop de website staat? Ga naar het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.