Nota Visie op Drechterland

Op 31 mei 2021 heeft de raad de Visie op Drechterland vastgesteld. Daarbij is door de raad tevens een amendement aangenomen.