Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Drechterland en bestaat 17 gemeenteraadsleden, verdeeld over 6 fracties.

Raadsgriffier

Portretfoto griffier Drechterland Jan Commandeur