Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Drechterland en bestaat 17 gemeenteraadsleden, verdeeld over 6 fracties.

Gemeenteraad van Drechterland poseert voor het gemeentehuis
Gemeenteraad Drechterland 2022-2026

Raadsgriffier