Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Drechterland en bestaat 17 gemeenteraadsleden, verdeeld over 6 fracties.

De gemeenteraad van Drechterland met in hun midden burgemeester Pieter Dijkman en griffier Andrea van langen poseert voor het gemeentehuis
De gemeenteraad van Drechterland met burgemeester Pieter Dijkman en griffier Andrea van Langen (3e van links).
plattegrond van de collegezaal met overzicht wie waar zit

Raadsgriffier