Stempas kwijt of niet ontvangen?

Als u geen stempas meer heeft dan kunt u een vervangende stempas aanvragen in de gemeente waar u op 23 april 2024 stond ingeschreven.

Let op! Tot en met 23 mei 2024 kunt u nog uw originele stempas thuis ontvangen. Vraag daarom pas een vervangende stempas aan vanaf 24 mei 2024. 

Tot wanneer aangevraagd?

Tot 5 juni 2024 12.00 uur kunt u persoonlijk op het gemeentehuis een aanvraag doen. Hiervoor maakt u eerst een afspraak of u belt naar 140228 Vergeet bij de aanvraag uw geldige identiteitsbewijs niet mee te nemen.

Nieuw volgnummer

De vervangende stempas heeft een nieuw volgnummer. Het volgnummer van de stempas die u niet meer heeft, wordt geregistreerd in het register van onbruikbare stempassen. Dit register heeft ieder stembureau tot zijn beschikking. U kunt dus niet meer stemmen met uw oude stempas mocht u deze toch nog terugvinden.