Volmacht verlenen

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen op 6 juni, dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

Dit kan op 2 manieren:

  • via een onderhandse volmacht
  • via een schriftelijke volmacht

De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • woont in dezelfde gemeente (bij onderhandse volmacht)
  • mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen

Onderhandse volmacht verlenen

Uiterlijk 23 mei 2024 ontvangt u thuis uw stempas. Vul allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Is de achterzijde van de stempas ingevuld, maar kunt u toch zelf stemmen? Dat is geen probleem, u kunt nog steeds zelf stemmen met de stempas.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Schriftelijk aanvragen van een volmacht is (digitaal) niet meer mogelijk.

Een schriftelijke volmacht kan nodig zijn als u voor het ontvangen van de stempas (uiterlijk 23 mei) naar het buitenland vertrekt of als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente woont. De gemeente maakt de volmacht voor u in orde en stuurt deze aan de persoon aan wie u de volmacht heeft verleend. U kunt een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht niet meer intrekken.

Let op: Voor een schriftelijke volmacht is het niet nodig dat de persoon in dezelfde gemeente woont. Bij een schriftelijke volmacht hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te worden getoond!