Asbestverwijdering

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente
 • ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt
 • als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder

Op de website van Kenniscentrum Infomil vindt u informatie over de grote variatie aan asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast. Neem bij twijfel contact op met een deskundig bedrijf.

Sloopmelding met asbest

 • als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen
 • u doet de melding online via het Omgevingsloket
 • u voegt een asbestinventarisatierapport toe, opgemaakt door een gecertificeerd asbestinventarisatie bedrijf
 • gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning
 • doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen

In de volgende gevallen doet u een melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • u verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel
 • u verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel
 • In deze gevallen is het niet nodig een asbestrapport in te dienen maar voegt u een duidelijke foto van het asbest toe
 • In alle andere gevallen moet de sloop door een deskundig en gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd

Sloopmelding zonder asbest

Als bij een sloop meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt moet u een sloopmelding doen. Is het gebouw dat gesloopt wordt na 1994 gebouwd, dan is geen asbestinventarisatierapport nodig. Na 1994 is namelijk geen asbest meer toegepast in gebouwen.

Slopen van een monument

Voor het slopen van een monument gelden afwijkende regels. Neemt u contact op met de gemeente.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Materialen met asbest hoeft u niet altijd te verwijderen. Als het asbest vast zit en er niets mee gebeurt, dan hoeft u dit niet te verwijderen. Maar als de vezels vrij kunnen komen, dan moet dit wel. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering. Daken van asbest zijn naar verwachting vanaf 1 januari 2024 verboden.

Werkzaamheden die u zelf, als particulier, mag uitvoeren zijn:

 • het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel
 • het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel

Let op: Ook bij zelf verwijderen moet u altijd vooraf een sloopmelding doen via het Omgevingsloket online. Voor overige verwijderingswerkzaamheden moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

U heeft geen asbestinventarisatie nodig als:

 • u als particulier asbest verwijdert. Dit mag tot een maximum van 35 m2 aan asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

U heeft wel een asbestinventarisatie nodig als:

 • u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelt. Het bedrijf is verplicht vooraf een asbestinventarisatie uit te laten voeren

Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. In deze besluiten staan ook de verdere voorwaarden waar de verwijdering aan moet voldoen.

Voert u de verwijderingswerkzaamheden zelf uit? Dit mag tot een maximum van 35m2 aan asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. Voordat u aan de slag gaat, doet u het volgende:

 • u vraagt een sloopmelding aan via de website Omgevingsloket online
 • u ontvangt een ontvangstbewijs van de gemeente
 • u gaat – zonder het asbesthoudend materiaal – naar het afvalbrengstation 
 • op vertoon van het ontvangstbewijs ontvangt u daar speciale asbestzakken op het afvalbrengstation
 • u stopt thuis het asbesthoudend afval in de speciale asbestzakken
 • u brengt het materiaal naar het afvalbrengstation
 • u levert het ontvangstbewijs van de sloopmelding in bij het afvalbrengstation
 • zonder het ontvangstbewijs van de sloopmelding weigeren de medewerkers van het afvalbrengstation uw asbesthoudend afval
 • het inleveren van asbest bij het afvalbrengstation is gratis

Als u een pand, woning of object van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u een aantal dingen doen:

 • u vraagt een sloopmelding aan via het Omgevingsloket online
 • laat u het asbest door een gecertificeerd bedrijf verwijderen? Dan moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit de inventarisatie blijkt waar zich eventueel asbesthoudende toepassingen bevinden
 • vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Als het verbod in werking treedt, betekent dit dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod
 • daken in heel slechte, verweerde toestand moet u al eerder verwijderen. Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving
 • het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen

Treft u materiaal aan op straat, of in een openbaar (groen) gebied? En denkt u dat het om asbestmateriaal gaat? Neem dan meteen telefonisch contact met ons op via (0228) 352 352.

Kijk voor meer informatie op:

Contact

Met vragen belt u naar (0228) 352 352.

Locaties

  • Let op: op feestdagen zijn de afvalbrengstations gesloten met uitzondering van Bevrijdingsdag.
  • Maandag
   Gesloten
  • Dinsdag
   uur
  • Woensdag
   uur
  • Donderdag
   uur
  • Vrijdag
   uur
  • Zaterdag
   uur
  • Zondag
   Gesloten