Huurinlichtingen

Huurinlichtingenformulier

U heeft een brief van ons ontvangen met de vraag om de gemeente inlichtingen te geven over de de (ver)huur van een niet-woning. De gemeente is verplicht om verhuurgegevens van panden te verzamelen en analyseren. Zo houden we inzicht in de marktontwikkelingen van onroerend goed. Deze gegevens worden gebruikt voor een juiste vaststelling van de WOZ-waarde.

U kunt hier het inlichtingenformulier verhuur niet-woningen vinden door in te loggen met DigiD.

Waarom vragen we deze gegevens?

In het kader van de jaarlijkse herwaardering wordt informatie verzameld om de vast te stellen waarde van de onroerende zaken (niet-woningen) te kunnen onderbouwen. Voor een correcte waardebepaling zijn gemeenten verplicht o.a. informatie te verzamelen over huur- en verhuurgegevens. Huurgegevens zijn niet openbaar beschikbaar en voor een goede analyse van de huur-/verhuurprijs is er aanvullende informatie nodig.

De ingevulde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de Wet WOZ en vallen onder de geheimhoudingsplicht krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht. Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is het verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.