Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • twee soorten belasting: gebruikersbelasting voor bedrijfspanden en eigenarenbelasting voor woningen en bedrijfspanden
 • bedrag dat u betaalt is afhankelijk van de waarde van uw huis of bedrijfspand (WOZ waarde)
 • situatie op 1 januari van het betreffende jaar bepaalt wat en hoeveel u moet betalen

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft die niet op deze pagina beantwoordt zijn.

Heffing OZB-gebruikers

 • u moet OZB betalen als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar gebruiker van een bedrijfspand bent geweest

Heffing OZB-eigenaren

 • u moet OZB betalen als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of onbebouwd perceel grond.
 • datum 1 januari is bepalend voor het hele jaar
 • als u verhuist betaalt u voor het hele jaar voor het oude huis, en niet voor het nieuwe huis. Wel verrekent de notaris dat meestal met u bij verkoop
 • ook geldig voor bedrijfspanden

Let op: als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde (de waardebepaling van uw huis) gebruik dan niet het online formulier op deze pagina. Kijk voor meer informatie daarover op de pagina over de WOZ.

U betaalt een percentage over de economische waarde (WOZ-waarde):

 • woningen eigenaar: € 0,0915%
 • niet-woningen eigenaar: € 0,1859%
 • niet-woningen gebruiker: € 0,1470%

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen van de gemeente Drechterland.

Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar. Het bezwaar dient te te worden afgehandeld in het lopende kalenderjaar.

U kunt online bezwaar maken door in te loggen met uw DigiD.

Let op: als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde (de waardebepaling van uw huis) gebruik dan het daarvoor bestemde formulier.

Wilt u liever op papier bezwaar maken? Gebruik dan het bezwaarformulier belastingen Drechterland (pdf, 22 kB). 

 • de gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 • de gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
 • de door de gemeente bepaalde waarde heet “WOZ-beschikking” en die vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
 • de gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
 • de hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het OZB-tarief
 • bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u in februari een OZB-aanslag