Energiesubsidie voor bestaande woningen

Vanaf 15 januari 2021 kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen om energie te besparen. De gemeenteraad heeft hiervoor € 80.000,- beschikbaar gesteld.

 • voor particuliere huiseigenaren
 • voor uw bestaande woning
 • behandeling in volgorde van binnenkomst
 • aanvragen voordat u de maatregelen uitvoert
 • aanvragen kan vanaf 15 januari 2021
 • regeling stopt zodra subsidiebedrag op is. Nieuwe aanvragen worden dan niet meer behandeld

Subsidie is mogelijk voor:

 • dak-, vloer-, bodem-, spouwmuur- en paneelisolatie, isolatie massieve muur en HR++ glas
 • maximaal 15% van de materiaalkosten, installatie en BTW en maximaal € 1.000,- per adres
 • isolatie die voldoet aan gestelde criteria
 • subsidie geldt niet voor doe-het-zelf isolatie

De aanvraag doet u bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. U stuurt deze naar: postbus@odnhn.nl

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor subsidie voor een voorziening aan een bestaande, particuliere koopwoning. Een uitbreiding, zoals een nieuwe bijkeuken of serre, komt niet in aanmerking. Ook wordt geen subsidie verstrekt voor voorzieningen waarvoor eerder subsidie is verstrekt. Zie de verordening voor alle voorwaarden.

Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen. Als u voor meerdere maatregelen tegelijkertijd een subsidie aanvraagt, moet in de offerte de kosten per maatregel staan. Dus als u zowel dak- als vloerisolatie laat aanbrengen, moet apart in de offerte staan hoeveel de dakisolatie kost en hoeveel de vloerisolatie kost. Ook de Rc waarde moet worden vermeld.

Maximaal subsidiebedrag

 • maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief BTW
 • maximale subsidiebedrag per woning is € 1.000

Afhandeling aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Met vragen belt u op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur met de subsidietelefoon van de OD NHN op (088) 10 21 398

Hulp bij invullen formulier

Als u hulp wilt hebben bij invullen of digitaal opsturen van het formulier, maak dan een afspraak:

Bel de OD NHN op werkdagen van 9:00 tot 12:00 op (088) 10 21 398

Actie achteraf

Als de subsidie is toegekend en als de energiebesparende maatregelen zijn genomen, stuurt u het vaststellingsformulier (inclusief aannemer-/installateursverklaring die door het bedrijf ingevuld moet worden) op met een kopie van de rekening en het betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift).

Als alle gegevens binnen zijn, krijgt u de subsidie uitbetaald.