Energiesubsidie voor bestaande woningen

De gemeente kent geen subsidie voor energiebesparende maatregelen. Hiervoor is een landelijke subsidie regeling, de  Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing subsidie (ISDE).

Duurzaam bouwloket

Kijk voor meer informatie over de landelijk ISDE subsidie, de landelijke duurzaamheidslening of voor informatie over het verduurzamen van uw woning op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Ja, er is een aantal financiële regelingen om woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE) te stimuleren de woning te verduurzamen. Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Het Duurzaam Bouwloket is het onafhankelijk energieloket van de gemeente Drechterland. Bewoners kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van hun woning.