Tegemoetkoming energielasten voor maatschappelijke organisaties (Subsidieregeling CHT)

De gemeente heeft een subsidieregeling (Subsidieregeling CHT 2023), waardoor maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur (eenmalig) financieel kunnen worden ondersteund.

De ondersteuning bestaat uit 3 onderdelen:

  • een bijdrage in het exploitatietekort over het boekjaar 2022 (aanvragen vóór 1 juli 2023)
  • subsidie voor een éénmalig initiatief of innovatie en herstel (aanvragen vóór 1 januari 2024)
  • een tegemoetkoming in de gestegen energielasten voor eigenaren/beheerders of huurders van maatschappelijk vastgoed of verenigingshuisvesting (aanvragen vóór 1 juli 2023)

Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van het online formulier.

De volledige naam is Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel & Innovatie en Tegemoetkoming Energielasten Maatschappelijk Vastgoed Drechterland 2023.

De regeling voorziet onder andere in een eenmalige tegemoetkoming in de meerkosten van de gestegen energielasten (gas en elektra) of huur met een eigen bijdrage van 25%. Afhankelijk van de situatie (gasverbruik in m3) kan er een tegemoetkoming in de energielasten worden verstrekt van 2000, 3000 of 4000 euro. Voor huurders is de tegemoetkoming maximaal 400 euro per jaar.