Geboorte, aangifte

U maakt voor de geboorteaangifte van uw kindje een afspraak. U doet dit:

  • binnen 3 dagen na de geboorte
  • uw kindje geboren is in Drechterland

Is uw kindje in een andere gemeente geboren dan doet daar uw aangifte van geboorte.

Online geboorteaangifte

U kunt ook online geboorteaangifte doen van uw kind. De gemeente maakt een geboorteakte op. Het is dan niet nodig om langs te komen in het gemeentehuis.

Welke formulieren heeft u nodig bij online geboorteaangifte?

  • een verklaring van de verloskundige/arts, waarin wordt verklaard dat de geboorte heeft plaatsgevonden
  • een akte van erkenning van ongeboren vrucht wanneer de ouders niet zijn gehuwd/als partners zijn geregistreerd of wanneer de meemoeder geen donorverklaring kan overleggen

Aangifte van geboorte kost  Uittreksel of afschrift: 

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • als u geen Nederlander bent: documenten die u volgens de Vreemdelingenwet moet hebben zodat uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kunnen worden vastgesteld
  • eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht
  • eventueel een trouwboekje
  • eventueel een akte van naamskeuze

Twijfelt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de juistheid van de aangifte, dan kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Binnen 3 dagen na de dag van geboorte van uw kindje doet u aangifte. De dag van geboorte telt hierbij niet mee. Valt de laatste van de 3 dagen in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de termijn met een dag verlengd. Ook moeten er in de termijn altijd 2 werkdagen zitten.

Dag van geboorte Dag van aangifte
Maandag dinsdag, woensdag, donderdag
Dinsdag woensdag, donderdag, vrijdag
Woensdag donderdag, vrijdag
Donderdag vrijdag, maandag
Vrijdag maandag, dinsdag
Zaterdag maandag, dinsdag
Zondag maandag, dinsdag, woensdag

Elke inwoner is verplicht om een zorgverzekering te hebben volgens de Nederlandse wet. Uw kindje is niet vanzelf meeverzekerd. Vergeet dus niet uw kindje na de geboorte aan te melden voor een zorgverzekering. Tot 18 jaar is de zorgverzekering gratis.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Wilt u de naam van de vader aan het kindje geven, dan moet de moeder bij de geboorteaangifte aanwezig zijn. Kiest u de naam van de moeder, neem dan een schriftelijke machtiging van de moeder mee. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. U heeft wel een schriftelijke machtiging van de moeder nodig.

Is uw kindje in het Dijklander ziekenhuis geboren? U doet dan aangifte in Hoorn. U hoeft niet naar uw eigen gemeentehuis. Het burgerservicenummer krijgt u binnen 4 weken thuisgestuurd. Uw kind wordt ingeschreven in de gemeente waar u woont.