Aangifte overlijden

De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

Als nabestaande kunt u ook aangifte doen bij de balie van het gemeentehuis. Daarvoor neemt u contact met de afdeling Burgerzaken op via (0228) 352 352 of het contactformulier.

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een afschrift van een overlijdensakte kost € 16,60

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een doktersverklaring van het overlijden bij een natuurlijke doodsoorzaak. Bij digitale aangifte moeten ondernemers deze verklaring uploaden
  • verklaring van geen bezwaar van de Officier van Justitie bij een niet natuurlijke doodsoorzaak
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter. Uitvaartondernemers kunnen deze inleveren bij de gemeente of zelf opsturen naar het CBS
  • als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje voor bijwerken van de gegevens

Begrafenisondernemers kunnen het formulier aangifte van overlijden met eHerkenning gebruiken.

 

U maakt een afspraak via: (0228) 352 352