Afschrift burgerlijke stand

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de Burgerlijke Stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

 • persoonlijk aanvragen via DigiD of aan de balie
 • aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden
 • via de balie: neem geldig identiteitsbewijs mee
 • niet te verwarren met uittreksel basisregistratie personen (Brp)
 • betalen bij aanvraag

Een afschrift / uittreksel Burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis (huwelijk, geboorte, overlijden) heeft plaatsgevonden.


Na uw aanvraag via DigiD wordt het Afschrift burgerlijke stand binnen 5 werkdagen per post verstuurd.

Voorbeelden afschrift of uittreksel burgerlijke stand

 • afschrift of uittreksel geboorteregister, is het schriftelijk bewijs dat iemand is geboren
 • afschrift of uittreksel huwelijks/echtscheidingsregister (partnerschap), is het schriftelijk bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
 • afschrift of uittreksel overlijdensregister, is het schriftelijk bewijs dat iemand overleden is. Gaat u opnieuw trouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u het uittreksel overlijden nodig

Bij aanvraag via de balie kunt u er op wachten. U neemt hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken via (0228) 352 352 of het contactformulier

 • geldig identiteitsbewijs
 • gegevens over de datum en de plaats waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld de huwelijksdatum en plaats)

Bij machtiging:

 • een ondertekende schriftelijke machtiging
 • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever

Een afschrift burgerlijke stand kost € 16,60

Binnen 3 werkdagen per post.

 • voor uzelf
 • voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar
 • voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt

Voor een buitenlands pensioenfonds heeft u geen uittreksel nodig maar een attestatie de vita. Bij de aanvraag neemt u de brief mee van het pensioenfonds. 

In de Basisregistratie personen (Brp) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de Brp vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Als u woonachtig bent in het buitenland is dit niet mogelijk.