Geheimhouding persoonsgegevens

Van alle inwoners van Drechterland zijn gegevens opgeslagen in de basisregistratie personen (BRP) zoals, adresgegevens, gegevens over het huwelijk of geregistreerd partnerschap, de nationaliteit, gegevens van kinderen.

In veel gevallen worden deze gegevens automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

Deze instellingen baseren hun beslissingen op de informatie die ze vanuit de basisregistratie personen van de gemeente hebben ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan de instanties wordt doorgegeven. U kunt dit niet voorkomen omdat dit verplicht is.

Geheimhouding

In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente vragen om uw gegevens uit de basisregistratie personen. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding aanvragen bij de gemeente. Het gaat dan om:

  • verplichte derden (zoals een curator of een advocaat)
  • vrije derden (particulieren en niet-commerciële instellingen, zoals een sport- of een muziekvereniging)

Een verzoek om geheimhouding of het laten vervallen van geheimhouding kunt u online aanvragen via Geheimhouding aanvragen of intrekken via DigiD.

Voor meer informatie over geheimhouding zie www.rijksoverheid.nl

Als u geen DigiD heeft, vul dan het formulier verklaring verzoek geheimhouding Drechterland (pdf, 175 kb)  in en maak een afspraak. 

Neem een geldig identiteitsbewijs mee, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

  • u staat ingeschreven bij de gemeente
  • u bent 16 jaar of ouder
  • u kunt voor uw kinderen tot 16 jaar geheimhouding aanvragen als zij op hetzelfde adres wonen als u