Handtekening legaliseren

U kunt uw handtekening onder een document laten legaliseren. Daarmee verklaren wij dat de handtekening echt is. U vraagt een legalisatie aan door een afspraak te maken.

Legalisatie van uw handtekening kost € 8,55

  • een geldig legitimatiebewijs
  • het document waarvoor u een legalisatie van uw handtekening nodig heeft

Uw handtekening plaatst u tijdens de afspraak in aanwezigheid van de baliemedewerker. U krijgt het document direct mee.

Het legaliseren van uw handtekening is nodig als

  • een organisatie of bedrijf er om vraagt (overheid, ambassade)
  • u een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven
  • u niet-Europeaan bent en een visum van maximaal 3 maanden nodig heeft om in een land te mogen verblijven