Briefadres aanvragen

Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling. Een briefadres moet een huisadres zijn dus geen postbus of onbewoond adres.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij of zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten. Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden of familie logeert, beschikt u over een woonadres. Dit is geen reden voor een briefadres.

Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet Brp) dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

Als u bijvoorbeeld in een verzorgingshuis verblijft, kunt u het briefadres schriftelijk aanvragen door het hiernaast opgenomen aangifteformulier te downloaden en ingevuld en ondertekend aan ons terug te sturen met fotokopieën van de geldige identiteitsbewijzen van u en degene die het briefadres verstrekt.

Voor het aanvragen van een briefadres neemt u contact op met de afdeling Burgerzaken, via (0228) 352 352 of het contactformulier.

  • uw legitimatiebewijs
  • een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart
  • een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de hoofdbewoner

Gaan wij akkoord? Dan ontvangt u schriftelijk bericht. Wij verwerken uw nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna al onze post en van andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.