Team Inzet

Vader en moeder, gelukkig, met twee kleine kinderen op de bank

Team Inzet biedt ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Drechterland in de leeftijdscategorie van -9 maanden tot 100+ jaar, waarbij sprake is van problemen op meerdere gebieden tegelijk.

Samen met u wordt bekeken wat er nodig is om de situatie te verbeteren en samen wordt er een plan gemaakt om u te ondersteunen. Ondersteuning kan zowel vanuit team Inzet geboden worden of vanuit een andere organisatie, als dat passender is. 

De ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. We werken samen met verschillende organisaties, voorbeelden zijn  GGD Hollands Noorden, de verloskundigen, het onderwijs, de huisartsen, de Ouder en Kind Adviseurs, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de leerplichtambtenaar, Vrijwilligersorganisaties, Veilig Thuis, de wijkverpleging, de politie en de consulenten van de gemeente.

Contact

Heeft u een vraag voor hulp en/of ondersteuning dan kunt u bij bovenstaande organisaties terecht of contact opnemen met de gemeente Drechterland. Zij overleggen met u of een aanmelding bij team Inzet passend is.

De consulenten van de gemeente zijn via het nummer (0228) 352 352 te bereiken op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of u kunt een e-mail sturen.

Gezinswijzer

Heeft u een vraag op het gebied van kinderwens, zwanger, relatie en/of ouderschap of scheiding, dan kunt u uw vraag per e-mail stellen op gezinswijzer@drechterland.nl of bezoek de website. Hierin staat veel informatie over deze onderwerpen.

Logo Gezinswijzer

Het aanmelden kan alleen door hulpverleners (uw huisarts, het onderwijs, de GGD, het maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, de wijkagent of een andere professional).

U vult samen met de verwijzer online het aanmeldformulier team Inzet Drechterland in. 

Professionals die werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs kunnen direct contact opnemen met team Inzet, via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0228) 352 352. U vraagt naar een medewerker van  team Inzet en wordt dan doorverbonden.
Via e-mail: teaminzet@drechterland.nl.

Bekijk de folder Samenwerken met team Inzet (pdf, 223 kb).