Team Inzet

De gemeente Drechterland wil zorg en ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk lokaal organiseren.

De rol van de gemeente

  • voert taken op gebied van jeugdzorg en wmo uit
  • werkt hiervoor samen met deskundigen
  • bij een complexe zorgvraag kan Team Inzet ingeschakeld worden
  • in Team Inzet zitten allerlei hulpverleners

Het motto is hierbij: één huishouden, één plan, één aanpak. Door deze samenwerking wordt snel de juiste hulp gevonden.

Voor meer informatie kun u de folder Passende Hulp – Team Inzet Drechterland (pdf 167 kb) lezen.

Het aanmelden kan alleen door hulpverleners (uw huisarts, het onderwijs, de GGD, het maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, de wijkagent of een andere professional).

U vult samen met de verwijzer dit aanmeldformulier Team Inzet Drechterland (pdf, 350 kb) in. De verwijzer mailt het formulier naar het Team Inzet.

Professionals die werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs kunnen direct contact opnemen met Team Inzet, via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0228) 352 352. U vraagt naar een medewerker van  Team Inzet en wordt dan doorverbonden.
Via e-mail: teaminzet@drechterland.nl.

Bekijk de folder samenwerken met Team Inzet (pdf, 223 kb).