Team Inzet

Vader en moeder, gelukkig, met twee kleine kinderen op de bank

Team Inzet biedt ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Drechterland in de leeftijdscategorie van -9 maanden tot 100+ jaar, waarbij sprake is van problemen op meerdere gebieden tegelijk. Team Inzet is het lokale team van de gemeente Drechterland.

Samen met u wordt bekeken wat er nodig is om de situatie te verbeteren en samen wordt er een plan gemaakt om u te ondersteunen. Ondersteuning kan zowel vanuit team Inzet geboden worden of vanuit een andere organisatie, als dat passender is. 

De ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. We werken samen met verschillende organisaties, voorbeelden zijn  GGD Hollands Noorden, de verloskundigen, het onderwijs, de huisartsen, de Ouder en Kind Adviseurs, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de leerplichtambtenaar, Vrijwilligersorganisaties, Veilig Thuis, de wijkverpleging, de politie en de consulenten van de gemeente.

Contact

Heeft u een vraag voor hulp en/of ondersteuning dan kunt u bij bovenstaande organisaties terecht of contact opnemen met de gemeente Drechterland. Zij overleggen met u of een aanmelding bij team Inzet passend is.

De consulenten van de gemeente zijn via het nummer (0228) 352 352 te bereiken op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of u kunt een e-mail sturen.

Gezinswijzer

Heeft u een vraag op het gebied van kinderwens, zwanger, relatie en/of ouderschap of scheiding, dan kunt u uw vraag per e-mail stellen op gezinswijzer@drechterland.nl of bezoek de website. Hierin staat veel informatie over deze onderwerpen.

Logo Gezinswijzer

Bij de jongerenwerker, de GGD, de jeugdverpleegkundige, de Ouder Kind Adviseur, de maatschappelijk
werker en de consulenten van de gemeente kunt u vaak goed geholpen worden. Of zij geven advies welke hulp
beter zou passen.

Hoe kom ik dan bij team Inzet terecht?

Als er meer zorg en hulp nodig is, kan iedere huisarts, welzijns- of hulpverleningsorganisatie of onderwijsinstelling jou met uw toestemming aanmelden bij team Inzet. Het team wordt vooral ingezet bij hulpvragen die zich uitstrekken over verschillende levensgebieden.

Heeft u vragen op het gebied van opvoeding en/of relatieproblematiek? Gaat het met uw kind niet lekker op school? Zijn er financiële problemen? Ervaart u psychische klachten? Lukt het u niet deze vragen zelf op te lossen en is ondersteuning tot nu toe niet voldoende? Dan kan team inzet uw hierbij begeleiden.

Bij team Inzet krijgt u een vast contactpersoon. Ook als er meerdere mensen uit het gezin hulp nodig hebben. Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt, dit kan ook bij u thuis zijn. Samen bespreken jullie welke vraag u heeft en waar u advies of ondersteuning bij nodig heeft.

Uw contactpersoon kijkt naar alle levensgebieden, zoals opvoeding, school, werk, vrije tijd en de thuissituatie. Er wordt gezamenlijk besloten welke vorm van ondersteuning het beste bij de situatie past. Daarna wordt samen met u een plan gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar uw eigen mogelijkheden, die van de mensen om u heen en wat er
eventueel aan professionele ondersteuning ingezet kan worden.

Gratis ondersteuning

De hulp van team Inzet is vrijwillig en gratis. De ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

De specialisten van team Inzet hebben ervaring op het gebied van kwetsbare leefsituaties, veilig opgroeien, gedrag en opvoeding. Ook bij vragen over problemen bij scheiding, spanningen in huis, verslaving en huiselijk geweld is er
deskundigheid binnen het team. Als het nodig is kan team Inzet verwijzen naar organisaties met specifieke expertise, voor bijvoorbeeld een cursus of therapie.

Het aanmelden kan alleen door hulpverleners (uw huisarts, het onderwijs, de GGD, het maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, de wijkagent of een andere professional).

U vult samen met de verwijzer online het aanmeldformulier team Inzet Drechterland in. 

Professionals die werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs kunnen direct contact opnemen met team Inzet, via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0228) 352 352. U vraagt naar een medewerker van  team Inzet en wordt dan doorverbonden.
Via e-mail: teaminzet@drechterland.nl.

Bekijk de folder Samenwerken met team Inzet (pdf, 223 kb).