Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo regelt hulp, ondersteuning en voorzieningen voor inwoners zodat zij:

  • mee kunnen blijven doen in de maatschappij
  • zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

Als u wilt weten wat de gemeente voor u kan doen, neem dan contact met ons op via telefoon (0228) 352 352 (op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur) of via het contactformulier.

Onderzoek

De Wmo-consulent van de gemeente gaat met u in gesprek om uw situatie te onderzoeken.
Hoe dit gebeurt leest u in de folder Wmo Drechterland.

U kunt zich voor de Wmo melden als u hulp nodig heeft in het dagelijks leven zoals bij het schoonhouden van uw huis, het doen van boodschappen, het ontmoeten van andere mensen, het meedoen aan activiteiten in de buurt, etc.

In gesprek

Het gesprek is bedoeld om in kaart te brengen welke beperkingen u dagelijks ervaart en om te onderzoeken wat een passende oplossing voor u is. De Wmo-medewerker kijkt samen met u naar uw eigen mogelijkheden en waar u hulp bij nodig heeft. Als u niet meer zelfstandig kunt wonen en leven, kan gezorgd worden voor allerlei vormen van ondersteuning. Daarbij wordt gekeken naar uw eigen mogelijkheden (ook wel ‘eigen kracht’ genoemd). Als u ondersteuning nodig heeft, moet u eerst proberen dat in uw eigen omgeving te regelen. Lukt dat niet dan kan de gemeente u helpen met het zoeken naar een oplossing.

De gemeente Drechterland biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben over zorg. Het gaat om informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

U vindt hier meer informatie over de gratis cliëntondersteuning Drechterland 2024 (pdf, 29 kb). 

Voor een Wmo-voorziening betaalt u een eigen bijdrage per maand.

U betaalt geen eigen bijdrage als: 

  • u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum heeft
  • u getrouwd bent of een partner heeft en minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt

U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Wilt u meer informatie, bel dan het CAK (0800-1925) of kijk op de website van het CAK.

Voor de Regiotaxi betaalt u aan de vervoerder een ritbijdrage die afhankelijk is van het aantal gemaakte kilometers. 

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de eigen bijdrage (deels) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.