Hulp voor ouders en opvoeders

Ouder Kind Adviseurs

De Ouder Kind Adviseurs in Drechterland zijn er voor vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden. Ze bieden advies én hulp en laten niet los tot geregeld is wat nodig is voor uw kind.
Op de website Gezinswijzer Drechterland vindt u meer informatie over de Ouder Kind Adviseurs.

GGD

De GGD kan u helpen met algemene opvoedvragen over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. U kunt telefonisch vragen stellen, maar ook via een chatfunctie op de website. Ook kunt u een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

Algemeen maatschappelijk werk

Heeft u zelf psychosociale, materiële of relationele problemen? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk. Kijk hiervoor op de website van het Algemeen maatschappelijk werk Drechterland. Wilt u eerst meer informatie over bijvoorbeeld scheiden, kijk dan op de pagina over scheiden op de Gezinswijzer Drechterland.

Gezinswijzer

Gezinswijzer Drechterland is een website voor ouders, verzorgers en jeugdigen uit de gemeente Drechterland met antwoorden op vragen over kinderwens, zwangerschap, ouderschap en uw relatie, opvoeding, stressfactoren, relatieproblemen, scheiden en samengestelde gezinnen. Gezinswijzer Drechterland geeft inzicht in het ondersteuningsaanbod en biedt informatie om gemakkelijk antwoord te vinden op vragen.

Jeugdconsulent

Komt u er toch niet zelf uit en heeft u gespecialiseerde jeugdhulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met de jeugdconsulent. Soms krijgt u advies, waar u elders terecht kunt met uw hulpvraag. Soms is een gesprek en meer onderzoek nodig om een passend advies te geven. U doet in dat geval een aanvraag in het kader van de Jeugdwet. Deze hulp is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar (in sommige gevallen tot 23 jaar) en hun ouders.

De consulent bespreekt uw hulpvraag en stelt vragen op verschillende gebieden om een goed beeld te krijgen van het probleem. Samen vult u een perspectiefplan in. Na het gesprek doet een consulent vaak nog nader onderzoek. Uiteindelijk adviseert de consulent wat voor oplossing er mogelijk is voor uw probleem en op welke manier er eventueel hulp kan worden ingezet. Dit kan hulp zijn vanuit uw eigen huishouden (eigen kracht), uit uw netwerk, een voorliggende of algemene voorziening of via een maatwerkvoorziening vanuit de gemeente.

U kunt dagelijks bellen tussen 10.00 en 12.00 uur. Op een ander tijdstip bellen is ook mogelijk maar in dat geval zal er een terugbelverzoek worden gemaakt. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord

De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die direct deskundige hulp of zorg nodig hebben. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088-777 88 87

Handige websites waar u veel informatie kunt vinden over opvoeden en opgroeien:

  • Team Inzet biedt ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Drechterland in de leeftijdscategorie van -9 maanden tot 100+ jaar, waarbij sprake is van problemen op meerdere gebieden tegelijk
  • Gezinswijzer Drechterland biedt informatie over kinderwens, zwangerschap, partner- en ouderschap, opvoeding, stressfactoren, relatieproblemen, scheiden en samengestelde gezinnen. De website is bedoeld om vroegtijdig hulp te bieden aan toekomstige ouders en aan het onderhouden van een gezonde relatie tussen ouders en hun kind(eren).
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Zorg in regio Westfriesland

Recht op een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon hebben:

  • (pleeg)kinderen
  • (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp

Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) geeft gratis ondersteuning.  De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of van wijk- of jeugdteams.

Waar is het AKJ voor?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam.

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van hulp voor ouders en opvoeders. Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze cliënten vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

U leest hier het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 (pdf, 840 kb).