Hulp voor ouders en opvoeders

Heeft u of uw kind hulp nodig op het gebied van opvoeding en opgroeien? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze jeugdconsulent.  Soms krijgt u advies, waar u gelijk terecht kunt met uw hulpvraag. Soms is een gesprek en meer onderzoek nodig om een passend advies te geven. U doet in dat geval een aanvraag in het kader van de Jeugdwet.  

Hulpvraag

De consulent bespreekt uw hulpvraag en stelt vragen op verschillende gebieden om een goed beeld te krijgen van het probleem. Samen vult u een perspectiefplan in. Na het gesprek doet een consulent vaak nog nader onderzoek. Uiteindelijk adviseert de consulent wat voor oplossing er mogelijk is voor uw probleem en op welke manier er eventueel hulp kan worden ingezet. Dit kan hulp zijn vanuit uw eigen huishouden (eigen kracht), uit uw netwerk, een voorliggende of algemene voorziening of via een maatwerkvoorziening vanuit de gemeente. 

 • voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij onze jeugdconsulent
 • bestemd voor kinderen van 0 tot 23 jaar en hun ouders
 • informatie over gezondheid, ontwikkeling en opvoeden
 • informatie over omgaan met kinderen, pubers en jongeren

Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord
De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die direct deskundige hulp of zorg nodig hebben. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088-777 88 87

Handige websites waar u veel informatie kunt vinden over opvoeden en opgroeien:

 • Team Inzet
  Team Inzet biedt ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Drechterland in de leeftijdscategorie van -9 maanden tot 100+ jaar, waarbij sprake is van problemen op meerdere gebieden tegelijk
 • Gezinswijzer Drechterland
  Gezinswijzer Drechterland biedt informatie over kinderwens, zwangerschap, partner- en ouderschap, opvoeding, stressfactoren, relatieproblemen, scheiden en samengestelde gezinnen. De website is bedoeld om vroegtijdig hulp te bieden aan toekomstige ouders en aan het onderhouden van een gezonde relatie tussen ouders en hun kind(eren).
 • Medisch geheim
 • Informatie over het medisch geheim en wanneer je ouders iets te horen krijgen vind je hier
 • Kindertelefoon
  De kindertelefoon kun je gratis bellen op 0800 0432  tussen 11.00 en 21.00 uur
 • Wip-in, Koggeweg 43, Hem
  Dit jongerenhonk is elke woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur geopend. De openstelling is gericht op deelnemen aan groepsactiviteiten. Ook is de Wipin een inlooppunt voor jongeren. Jongeren kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de jongerenwerker. Via instagram 0228.wipin is de jongerenwerker te volgen.
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Zorg in regio Westfriesland
 • opvoeden.nl
 • positiefopvoeden.nl
 • GGD Hollands Noorden
 • HoeZitDat (speciaal voor jongeren)

Recht op een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon hebben:

 • (pleeg)kinderen
 • (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp

Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) geeft gratis ondersteuning.  De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of van wijk- of jeugdteams.

Waar is het AKJ voor?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam.

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van hulp voor ouders en opvoeders. Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze cliënten vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

U leest hier het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 (pdf, 840 kb).