Klacht over aanbesteding

Bent u het niet eens met de opzet en inhoud van een inkooptraject? Of vindt u dat bepaalde stukken van de offerteaanvraag in strijd zijn met de Aanbestedingswet? Dan kunt u hierover een aanbestedingsklacht indienen bij het klachtenmeldpunt Aanbesteden.

Voorwaarden

U kunt alleen een klacht over een aanbesteding indienen als u als ondernemer of inschrijver belang heeft bij de specifieke aanbesteding. Daaronder vallen alleen:

  • (potentiële) inschrijvers en gegadigden
  • onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden
  • brancheorganisaties en branche gerelateerde adviescentra van Ondernemers

Onderaannemers kunnen in dit geval geen klacht indienen over de samenwerking tussen de hoofdaannemer en onderaannemer. Het indienen van een klacht zorgt er niet voor dat de aanbestedingsprocedure stil wordt gezet.

Behandeling door extern bureau

Elke klacht wordt door een extern bureau beoordeeld. Deze beoordeling wordt aan de gemeente Stede Broec verstrekt en door gemeente Drechterland afgehandeld. Op deze manier proberen wij de klacht zo eerlijk/neutraal mogelijk af te handelen.