Meedoen-regeling

De Meedoen-regeling is een financiële bijdrage voor culturele en sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld voor en museumbezoek, treinkaart, zwemabonnement, lidmaatschap van een vereniging of (sport)club. Doel van de Meedoen-regeling is dat minima kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en de maatschappij.

Alleen de kosten die gemaakt zijn voor dit doel worden vergoed. Daarom worden de kosten uitbetaald op basis van declaratie.


Om in aanmerking te komen voor de Meedoen-regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Drechterland
 • u hebt op moment van aanvraag een inkomen dat niet uitstijgt boven 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
 • u bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet
 • u bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

U kunt de vergoeding eenmaal per jaar krijgen.

De vergoeding bedraagt € 140,- per persoon.

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD. U kunt direct na het invullen van het aanvraagformulier declaraties indienen.

Voorbereiding

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden)
 • bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen
 • bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.)
 • meest recente overzicht hypotheekschuld
 • bewijsstuk schulden
 • indien u wilt declareren: nota’s, betaalbewijzen of bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u wilt declareren

Vraagt u liever niet digitaal aan? Vraag dan bij de gemeente naar het papieren aanvraagformulier.

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in de minimafolder. Ook kunt u bellen naar 14 0228.