Subsidieregeling Corona Noodfonds 2020

De gemeente heeft vanuit het rijk middelen ontvangen om organisaties te steunen die financieel in de knel komen door de landelijke coronamaatregelen. De gemeente heeft een regeling gemaakt om deze middelen toe te kennen, namelijk de Subsidieregeling Corona Noodfonds gemeente Drechterland. De regeling voorziet met name in het compenseren van een negatief exploitatieresultaat als gevolg van de coronamaatregelen.

Het gaat om organisaties op het gebied van:

  • buurt- en dorpshuizen
  • vrijwilligersorganisaties met jeugd
  • lokale culturele voorzieningen

Er kan een subsidie worden verstrekt wanneer er door de landelijke coronamaatregelen een verlies is geleden en het een non-profit organisatie betreft. Wij adviseren u om bijgaande subsidieregeling goed door te lezen om te kunnen bepalen of u hiervoor in aanmerking komt en welke gegevens hiervoor moeten worden aangeleverd.

Let op: een aanvraag kon tot uiterlijk 15 maart 2021 worden ingediend. Aanvragen is niet meer mogelijk.