Sportstimulering

  • sport en bewegen is leuk èn gezond!
  • door sport komen mensen met elkaar in contact.
  • sport heeft een grote sociale waarde
  • de gemeente Drechterland vindt het belangrijk dat inwoners sporten

Sportstimulering

Team Sportservice West-Friesland is het sportloket in de regio en geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid van Drechterland, Enkhuizen, Opmeer, Medemblik en Stede Broec. Daarnaast ondersteunen zij het aangepast sporten in de gehele regio West-Friesland. Zo kun je bij hen voor o.a. terecht voor verenigingsadvies, Jeugdsportpas, bewegingsonderwijs, bewegingsgericht zorgen en fitness voor senioren.

Heeft u vragen op het gebied van sport en bewegen of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website www.teamsportservice.nl/westfriesland