Bijstandsuitkering

WerkSaam Westfriesland is het samenwerkingsverband op het terrein van ‘Werk en Inkomen’

  • begeleiding naar betaald werk
  • uitkering als er geen of weinig inkomen is