Bijzondere bijstand advocaatkosten

Als er gebruik wordt gemaakt van de diensten van een advocaat, moet daarvoor worden betaald. Soms komen daar ook nog andere kosten bij zoals griffierecht. Als u geen gebruik kunt maken van een andere vergoeding voor deze kosten en u kunt deze kosten niet betalen, kan daarvoor bijzondere bijstand worden verstrekt. Het college beoordeelt of u de kosten zelf kunt betalen en of u voldoet aan overige voorwaarden.

Om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Drechterland
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft een inkomen tot de voor u geldende bijstandsnorm. Indien uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm, kan dit betekenen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen of dat u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen
 • u heeft geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet. Als uw vermogen hoger is kan dit betekenen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen of dat u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Hoe hoger uw vermogen, hoe meer u zelf moet betalen
 • u heeft de kosten nog niet betaald
 • voor advocaatkosten heeft u binnen 6 weken na verzenddatum van de Civiel Toevoeging een aanvraag gedaan
 • voor kosten griffierecht heeft u binnen 6 weken na datum van de nota van de rechtbank een aanvraag gedaan

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden)
 • bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen.
 • bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.).
 • meest recente overzicht hypotheekschuld
 • bewijsstuk schulden

Voor advocaatkosten:

 • Civiel Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand
 • nota van de advocaat
 • heeft u binnen 6 weken na verzenddatum Civiel Toevoeging een aanvraag gedaan

Voor kosten griffierecht:

 • heeft u een nota van de rechtbank (of van de advocaat indien de kosten door de advocaat zijn voorgeschoten)
 • doet u een aanvraag binnen 6 weken na datum van de nota van de rechtbank