Bijzondere bijstand bewindvoering, mentorschap en curatele

Als u onder bewind, curatele of mentorschap bent gesteld, moet u daarvoor betalen. Soms komen daar ook nog andere kosten bij zoals instapkosten of kosten griffierecht. Als u geen gebruik kunt maken van een andere vergoeding voor deze kosten en u deze kosten niet kunt betalen, kan daarvoor bijzondere bijstand worden verstrekt. Het college beoordeelt of u de kosten zelf kunt betalen en of u voldoet aan overige voorwaarden.

Om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Drechterland
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft een inkomen tot de voor u geldende bijstandsnorm. Indien uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm, kan dit betekenen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen of dat u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen
 • u heeft geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet. Als uw vermogen hoger is kan dit betekenen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen of dat u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Hoe hoger uw vermogen, hoe meer u zelf moet betalen
 • u heeft de kosten nog niet betaald
 • u heeft een beschikking van de rechtbank waaruit blijkt dat u een bewindvoerder, mentor of curator heeft
 • u doet tijdig een aanvraag:
  • bij een eerste aanvraag moet u de aanvraag binnen 6 weken na datum beschikking van de rechtbank indienen. Doet u de aanvraag later? Dan kan dit betekenen dat niet alle kosten worden vergoed
  • bij een aanvraag om verlening van de bijzondere bijstand moet u de aanvraag indienen voor het aflopen van de vorige toekenningsperiode. Doet u de aanvraag later? Dan kan dit betekenen dat niet alle kosten worden vergoed

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden).
 • bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen.
 • bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.).
 • meest recente overzicht hypotheekschuld
 • bewijsstuk schulden

Voor een eerste aanvraag:

 • beschikking rechtbank
 • nota bewindvoerder, mentor of curator

Voor verlenging:

 • nota bewindvoerder, mentor of curator

U doet tijdig een aanvraag

 • bij een eerste aanvraag moet u de aanvraag binnen 6 weken na datum beschikking van de rechtbank indienen. Doet u de aanvraag later? Dan kan dit betekenen dat niet alle kosten worden vergoed
 • bij een aanvraag om verlenging van de bijzondere bijstand moet u de aanvraag indienen voor het aflopen van de vorige toekenningsperiode. Doet u de aanvraag later? Dan kan dit betekenen dat niet alle kosten worden vergoed