In- of uitritvergunning aanvragen

De in- of uitrit is de aansluiting op van een pand of stuk grond op de openbare weg. Voor het aanvragen van een in- of uitritvergunning heeft u een omgevingsvergunning nodig. De uitrit moet aansluiten op een parkeerplaats (van minimaal 5 meter bij 2,5 meter) op eigen terrein of een garage. Neem bij twijfel of vragen contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving van de gemeente.

Vergunningscheck

Doe altijd eerst een vergunningscheck bij het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket heeft een ingang voor inwoners en bedrijven. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u deze ook aan via het Omgevingsloket.  

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren als:

  • de uitrit ten koste gaat van een parkeerplaats
  • de uitrit de bruikbaarheid of veiligheid van de weg in gevaar brengt
  • de uitrit het uiterlijk van de omgeving aantast
  • de uitrit de bescherming van het openbaar groen aantast

Neem bij twijfel contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving.

  • u betaalt leges voor de aanvraag van de vergunning. De kosten hiervoor zijn: € 310,50 
  • voor de kosten voor de daadwerkelijke aanleg maakt de gemeente een offerte op maat voor u. Daarin worden ook zo nodig bijkomende kosten opgenomen voor bijvoorbeeld het verplaatsen van een kolk of lichtmast

 

 

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren, bijvoorbeeld er een monumentale boom zou moeten plaatsmaken voor het plaatsen van een in- of uitrit. Alle voorwaarden vindt u in de APV van de gemeente.