Melden plaatsen van objecten op de openbare weg

Het is niet toegestaan om zonder toestemming objecten zoals containers, bouwketen of steigers op de openbare weg, stoep of in het openbaar groen te plaatsen.

 • een melding is gratis
 • ten minste tien werkdagen van tevoren melden
 • er moet minimaal 3,5 meter vrije doorgang overblijven op rijbaan voor de hulpdiensten
 • de weg mag niet worden afgesloten
Houdt u minder dan 3,50 meter wegbreedte over, of is het nodig om de weg af te sluiten vraagt u een ontheffing verkeersmaatregel aan.

Voorwaarden voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte zijn:

 • brandkranen, putten en kolken moeten beschikbaar blijven
 • het object moet voldoende zichtbaar te zijn
 • schade die ontstaat door het plaatsen van het object zijn voor rekening van de aanvrager
 • containers worden indien mogelijk geplaatst op parkeerplaatsen (niet op gehandicaptenparkeerplaatsen)
 • er moet rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid
 • neem contact op met de gemeente als het object langer dan de overeengekomen periode blijft staan
 • de plaats waar het object heeft gestaan wordt schoon en onbeschadigd achtergelaten
 • de gemeente kan toestemming voor het plaatsen van objecten weigeren
 • bij voorkeur aanleveren met situatieschets

Een melding is gratis.

Een ontheffing verkeersmaatregel word in uitzonderlijke gevallen afgegeven:

 • bij het afwijken van geldende verkeersregels
 • voor het afsluiten van een straat, het rijden op voet-, of fietspaden, niet kunnen voldoen aan een lengtebeperking, etc.
 • verleend bij bijvoorbeeld werkzaamheden, evenementen en andere gebeurtenissen
 • de gemeente kan een ontheffing verkeersmaatregel weigeren

Aanvraag ontheffing verkeersmaatregel

Neem contact op met de afdeling Beheer & GEO informatie van de gemeente: (0228) 352 352