Omgevingsplannen

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het omgevingsplan inzien.

Omgevingsplannen en ruimtelijke plannen:

  • zijn in te zien via het Omgevingsloket
  • worden door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling zijn inwoners, ondernemers en gemeente gebonden aan de afspraken in het omgevingsplan

Zie ook