Rioolaansluiting aanvragen

Woningen en bedrijven moeten worden aangesloten op de riolering. De gemeente is verplicht uw afvalwater te ontvangen. Daarom verzorgen wij de rioolaansluiting van uw pand vanaf de perceelgrens tot op het openbare rioolstelsel.

Rioolaansluiting aanvragen

Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe het verkrijgen van een nieuwe rioolaansluiting in zijn werk gaat. 

 1. u vult online het aanvraagformulier rioolaansluiting in
 2. de gemeente beoordeelt uw aanvraag. Indien er nog onduidelijkheden zijn wordt er contact met u opgenomen voor aanvullende informatie
 3. de gemeente schakelt een aannemer in om het werk op te nemen en de situatie in kaart te brengen. U ontvangt hierna een kostenoverzicht zodat u van te voren weet wat de kosten zullen zijn. Er wordt rekening o.a. rekening gehouden met, bereikbaarheid, bronnering, openbreken en herstellen verhardingen, kabels en leidingen
 4. indien u akkoord bent met de aangeleverde offerte laat u dit schriftelijk of per mail weten door hier akkoord op te geven
 5. er wordt opdracht gegeven aan de aannemer en zal hij in overleg met u het werk inplannen en uitvoeren
 6. na afloop van de werkzaamheden ontvangt u van gemeente Drechterland een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen

Let op:
Als het om een nieuwbouwwoning gaat, raden wij u aan om de aanvraag voor rioolaansluiting gelijk te doen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

De kosten die de gemeente maakt voor de aansluiting van uw leidingen op het hoofdriool komen bovenop de kosten van de leges.

 • kosten zijn per aansluiting verschillend
 • worden op basis van een offerte, vooraf verrekend
 • naast kosten voor de rioolaanleg zijn er soms ook kosten voor werken in verontreinigde grond (zie hiervoor extra regelgeving bij graafwerkzaamheden)

De aanvrager/eigenaar is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting van de leiding(en) op eigen terrein tot op de perceelgrens. Daarbij moet u de afvalwaterstromen met verschillende leidingen aanbieden. Dit betekent een aparte afvoerleiding voor de aanvoer van het vuilwater, een aparte leiding voor het hemelwater en eventueel een aparte afvoerleiding wanneer er sprake is van overtollige grondwater op uw perceel.

Doorlooptijd bedraagt bij bestaand hoofdriool gemiddeld zo’n 4 weken, afhankelijk van de omvang en complexiteit. Indien er géén gemeentelijk hoofdriool aanwezig is en er een passende oplossing voor u bedacht moet worden is de doorlooptijd onbekend.

Voordat wij tot graafwerkzaamheden over kunnen gaan zijn we vanwege arbo-regels verplicht om te achterhalen wat de bodemkwaliteit is.

Om dit te onderzoeken is er soms een verkennend bodemonderzoek nodig. Indien dat nodig is dan zijn de kosten hiervoor voor rekening van de aanvrager.

In sommige gevallen zijn er al onderzoeken beschikbaar, omdat bijvoorbeeld de gemeente of nutsbedrijven recentelijk werkzaamheden hebben verricht. In dat geval kunnen we gebruik maken van die bestaande onderzoeken.

Dit wordt door de gemeente altijd eerst nagevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Zij hebben een database van deze rapporten. Indien deze rapportages beschikbaar zijn hoeft de aanvrager in dit geval het onderzoek niet zelf te betalen.

Het vervolg

Aan de hand van de resultaten uit het bodemonderzoek wordt bepaald óf, en in welke mate, er maatregelen genomen moeten worden om veilig in de grond te kunnen werken. Er zijn grofweg twee opties:

 1. Het kan zijn dat er géén maatregelen genomen moeten worden, dan heeft u hier verder ook geen kosten aan.
 2. Het kan ook zijn dat er wél aanvullende maatregelen genomen moeten worden, dan zijn de kosten voor u. De maatregelen variëren aan de hand van de uitslag uit het onderzoek waardoor er geen vaste prijs genoemd kan worden. Er zal hier van te voren een offerte voor worden opgesteld.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente en vragen naar de afdeling Beheer & GEO informatie: (0228) 352 352