Welstand

Uw bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. Deze eisen gaan over:

 • het bouwwerk ten opzichte van de kenmerken van de bestaande bebouwing
 • openbare ruimte
 • landschap
 • stedenbouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering,  materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk

Digitale adviesaanvraag welstand

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD, vanuit E- herkenning of door uw gegevens zelf in te vullen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw adviesaanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de volgende documenten alvast klaar te zetten:

 • een bouwtekening, op schaal, voorzien van voldoende maatvoering en vermelding van de toe te passen materialen en kleuren. Een bouwtekening bestaat in ieder geval uit de volgende afbeeldingen:
  • een plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie
  • gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie
  • situatietekening (schaal 1:1000)
  • principedetails.
 • foto’s van de bestaande situatie

Verder dient u aan te geven wat de bouwkosten van het werk zijn (exclusief omzetbelasting). Als u nog geen offerte heeft kunt u volstaan met een schatting van de bouwkosten.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk zelf wordt uitgevoerd wordt onder de bouwkosten verstaan, het bedrag dat een aannemer in rekening zou brengen voor het uitvoeren van het werk.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op donderdag op de even weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de welstandscommissie met bijbehorende dossiers kunt u op de dag voor de vergadering inzien.

Afspraak maken: bel (0228) 352 352

Voor kleine bouwplannen is geen advies van de Welstandscommissie nodig. Deze worden door ambtenaren getoetst aan de welstandsnota.

In artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht, vindt u meer informatie wanneer u geen welstandsadvies moet aanvragen. De kleine bouwplannen worden genoemd in hoofdstuk 5.8 en 6 van de welstandsnota Drechterland. In de beleidsregels wordt exact aangegeven wanneer bouwplannen  worden afgehandeld.

Beleid ambtelijke welstandstoets (PDF, 275 kB)