Honden

Lekker erop uit met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat dit overlast en ergernis oplevert bij honden- en niet-hondenbezitters. Er zijn in de gemeente hondenlosloopvelden en -zones.

 • buiten losloopgebieden verplicht aan de lijn en u moet hondenpoep opruimen
 • kinderspeelplaatsen in de gemeente zijn verboden voor honden

Hoogkarspel

 • grasveld tussen de spoorsloot en mr. Spigtlaan.
 • grasveld achter de woningen Anjerstraat nummers 32 tot en met 48.
 • groenstrook tussen het fietspad langs de Drechterlandseweg en de waterpartijen ten noorden van de Kleine Immert en De Keulen.
 • groenstrook tussen de Sluisweg en het parkeerterrein van sporthal De Sluis en het fietspad langs de Drechterlandseweg tussen de Sluisweg en de Kerspelweg (’t Voorstik).
 • groenstrook aan de zuidkant van de Binckhorst tussen het doorgaande fietspad en de spoorsloot (Binckhorst).
 • groenstrook aan de zuidkant van Reigersborg tussen de Waterhoen en de spoorsloot (Reigersborg Zuid).
 • groenstrook ten noorden en zuiden van het fietspad langs de Drechterlandseweg tussen de Kosterij en de Tolweg (Reigersborg Noord).

Westwoud

 • terrein ten oosten van het fietspad Singelenbergpark
 • strook grond ten westen van het Laantje

Oosterblokker

 • bosje tussen de spoorlijn en De Eenhoorn.

Hem, Venhuizen, Oosterleek, Wijdenes, Schellinkhout

Uw hond mag hier alleen buiten de bebouwde kom loslopen. Hier zijn nog geen plaatsen aangewezen, waar uw hond mag loslopen. Heeft u een geschikte locatie op het oog? Laat het ons weten!

Wijzenddijkje

Op het Wijzenddijkje in Westwoud worden veel honden los uitgelaten, wat gevaarlijk kan zijn in verband met het verkeer. Wij verzoeken hondenbezitters de honden daar aangelijnd te houden.

De afspraak is dat de persoon die met de hond wandelt de uitwerpselen van de hond opruimt. Die persoon heeft daarom altijd een geschikt opruimmiddel bij zich. De politie of een BOA kan hierom vragen.

De APV bepaalt dat hondenbezitters er voor moeten zorgen dat de hond niet poept op de weg, trottoirs, kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides of park- en groenstroken binnen de bebouwde kom. Heeft uw hond hoge nood en gebeurt er toch een ongelukje? Dan is het verplicht om de hondenpoep op te ruimen, bijvoorbeeld met een schepje of zakje. Wij hopen dat iedere hondenbezitter haar/zijn verantwoordelijkheid neemt om de woon- en leefomgeving leefbaar te houden voor iedereen.

 • Uw hond draagt een halsband of een ander identificatiekenmerk als er met hem/haar gewandeld wordt.
 • Honden zijn niet welkom op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken.
 • Honden lopen binnen de bebouwde kom aangelijnd, met uitzondering van de losloopzones.
 • In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) mogen honden buiten de bebouwde niet los lopen, met uitzondering van aangewezen plekken.

Kijk voor meer informatie op de website van Recreatieschap Westfriesland.

Voor het opruimen gebruikt u hondenpoepzakjes. Spelende kinderen, sporters en andere gebruikers van de openbare ruimte komen graag met schone schoenen thuis. U moet altijd kunnen aantonen dat u een geschikt opruimmiddel bij u heeft als u met de hond wandelt. De politie of een BOA kan u hierom vragen. Volle hondenpoepzakjes gooit u in een prullenbak of (uw) container voor restafval.

Hondenpoep is in onze gemeente de ergernis nummer één. Gelukkig nemen veel hondenbezitters de moeite om hun hond op de aangewezen plaatsen uit te laten. De kleine groep die dit nog niet doet, willen we graag wijzen op de gevolgen van hondenpoep. Hondenpoep is niet alleen vies en onhygiënisch maar kinderen kunnen er zelfs ziek van worden. Wij willen samen met u en dus onze buurt en dus onze gemeente schoon houden.

De wettelijke regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Denk aan het opruimen van hondenpoep, waar honden los mogen lopen en hoe om te gaan met gevaarlijke honden.

Zie ook