Bomen

Bomen dragen bij aan een prettige leefomgeving. Het groen zorgt voor verkoeling op warme dagen, beschutting tegen wind en regen. Een groene natuurlijke omgeving heeft een ontspannende uitwerking. Parken en ander openbare groengebieden moeten van goede kwaliteit, beleefbaar en toegankelijk te zijn. Bewoners en bezoekers van de gemeente Drechterland kunnen daardoor genieten van een groene leefomgeving voor recreatie en ontmoeting.

Omgevingsprogramma Bomen

In het najaar van 2021 is het ‘omgevingsprogramma Bomen’ vastgesteld. Vanuit dit programma wordt de gemeentelijke uitvoeringsagenda gevormd. Binnenkort volgt hier meer informatie over.