Aanpak lood in bodem

De provincie Noord-Holland heeft onderzoek laten uitvoeren naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken in Westfriesland. Dat gebeurde op plekken waar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) op basis van historische gegevens concludeerde dat daar mogelijk hogere concentraties lood in de bodem zit.

De aanleiding voor deze onderzoeken was een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit bleek dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Op vele plekken in Nederland vindt onderzoek plaats naar lood in de bodem bij speelplekken.

Er is specifiek gekeken naar grond waarop jonge kinderen (0-6 jaar) in aanraking kunnen komen met grond die niet geheel bedekt is met (kunst)gras, lage beplanting, bestrating of grind is onderzocht. Het gaat om openbare speelplaatsen, speelvelden en schoolpleinen. Speelplaatsen die nu voorzien van een geheel bedekte bodem, zijn niet onderzocht, omdat kinderen daar niet in contact kunnen komen met de grond.

Onderzoek lood in de bodem bij kinderspeelplekken Westfriesland

Bijna alle onderzochte speelplekken in Westfriesland hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem. Eén daarvan bevindt zich in Hoorn en één in Enkhuizen. Hier worden maatregelen genomen.

Situatie Drechterland

De resultaten van het onderzoek in Drechterland zijn positief. Van de 37 onderzochte speelplekken in Drechterland hebben 36 speelplekken een voldoende schone bodem (gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg). Op slechts één speelplek, alleen onder een wip,  is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Hoewel directe maatregelen niet noodzakelijk zijn, heeft de gemeente inmiddels dit kleine stukje afgedekt met rubberen tegels.

Vooral bij kinderen van 0 – 6 jaar kan inname (opeten) van grond met lood leiden tot verminderd leervermogen. Het risico wat uw kind kan lopen hangt af van onder andere; de mate van verontreiniging, de regelmaat van hoeveel en hoe vaak uw kind op een plek met een hoger loodgehalte speelt en grond in de mond stopt.

Voor specifieke vragen over de gezondheidsrisico’s verwijzen wij u door naar GGD Hollands Noorden, (088) 0100 500

Het is belangrijk om blootstelling aan met lood verontreinigde grond te beperken. Dit kan door het opvolgen van gebruiksadviezen en door het wegnemen van de contactmogelijkheden: afdekken of verwijderen van de verontreinigde grond en vervangen door schone grond.

  • Laat kinderen altijd hun handen wassen na het buitenspelen
  • Laat kinderen (0-6jaar) niet op onbedekte verontreinigde bodem (‘kale bodem’) spelen
  • Dek eventueel de bodem af met grasmatten, struiken of een (waterdoorlatende) bestrating
  • Plaats een zandbak met schoon zand
  • Was zorgvuldig de aarde/zand van zelfgekweekte groenten en fruit.
  • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen
  • Stofzuig of dweil regelmatig

Oudere kinderen en volwassenen krijgen minder snel te veel lood binnen, zij stoppen meestal geen grond meer in hun mond.

Kijk op de kaart. Daarop u kunt nagaan of uw tuin in mogelijk verontreinigd gebied ligt en of het raadzaam is bewuster met de bodem in uw tuin om te gaan.

Loodkaart gemeente Drechterland

Meer informatie over de bodemkwaliteit van uw tuin kunt u opvragen bij het Bodemloket of bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

 

Als er geen gegevens over de bodemkwaliteit bekend zijn, kan een ingenieurs- of adviesbureau bodemonderzoek voor u uitvoeren. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Voor vragen over lood in de bodem:

Voor vragen over lood en gezondheid:

Voor specifieke vragen over de eigen gemeentelijke onderzoeken en resultaten en alle overige vragen:

  • Gemeente Drechterland