Burger AED

Teveel mensen overlijden na het krijgen van een hartstilstand in hun thuisomgeving. Vaak totaal onverwacht. Snel hulp bieden met een AED vergroot de kans op overleven aanzienlijk.

  • elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand
  • eerste 6 minuten van cruciaal belang
  • ambulance doet er vaak langer dan 6 minuten over om ter plaatsen te komen
  • directe hulp van omstanders is de enige kans op overleven

Cursus Reanimatie en AED

Het Rode Kruis organiseert de basiscursus Reanimatie en AED. In deze cursus krijgt u alle informatie aangereikt hoe u dient om te gaan met een slachtoffer. U kunt dus iets betekenen!

Kijk voor meer informatie ook op de website AED Drechterland.

Bent u in bezit van een reanimatiecertificaat, meldt u zich dan aan via de website Hartslagnu. Als burgerhulpverlener ontvangt u een bericht wanneer iemand in uw omgeving hulp nodig heeft. Er is geen verplichting om daadwerkelijk naar het slachtoffer toe te gaan, maar het is natuurlijk heel mooi als u hiermee iemands leven redt.